บริการรับทำโฆษณาบน facebook ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด จาก 8 ขั้นตอนการสร้างโฆษณาที่คัดสรรมาแล้วว่าได้ผลจริง หนึ่งเดียวที่ Readyplanet พร้อมพร้อมสุดยอดเทคนิคการสร้างโฆษณาขั้น Advance อีกมากมาย โทร โทร. 02-627-7988 แพคเกจใหม่ตามค่าคลิก เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ค่าบริการต่อเดือน เดือนละ 3500 บาท แพคเกจใหม่ตามค่าคลิก เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน ค่าบริการต่อเดือน เดือนละ 3000 บาท แพคเกจใหม่ตามค่าคลิก เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ค่าบริการต่อเดือน เดือนละ 6500 บาท แพคเกจใหม่ตามค่าคลิก เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน ค่าบริการต่อเดือน เดือนละ 6000 บาท แพคเกจใหม่ตามค่าคลิก เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ค่าบริการต่อเดือน เดือนละ 9500 บาท แพคเกจใหม่ตามค่าคลิก เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน ค่าบริการต่อเดือน เดือนละ 9000 บาท แพคเกจใหม่ตามค่าคลิก 100,000 - 200,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ค่าบริการต่อเดือน 20% ของค่าคลิก แพคเกจใหม่ตามค่าคลิก100,000 - 200,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 6 เดือน ค่าบริการต่อเดือน 20% ของค่าคลิก แพคเกจใหม่ตามค่าคลิก 200,001 บาทขึ้นไป/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ค่าบริการต่อเดือน 15% ของค่าคลิก แพคเกจใหม่ตามค่าคลิก 200,001 บาทขึ้นไป/เดือน ระยะเวลา 6 เดือน ค่าบริการต่อเดือน 15% ของค่าคลิก
กรอก เพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ฟรี!!!
*
*
*
*
8 ขั้นตอนการสร้างโฆษณาบน Facebook ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด พบกับเทคนิคการสร้างโฆษณาที่ให้ผลลัพธ์สูงสุดได้ที่ Readyplanetขั้นตอนแรกในการให้บริการสร้างโฆษณาบน facebook เมื่อใช้บริการบริการโฆษณาบน facebook กับ Readyplanet 1. สัมภาษณ์ความต้องการและเป้าหมายของลูกค้า ขั้นตอนแรกในการให้บริการสร้างโฆษณาบน facebook เมื่อใช้บริการบริการโฆษณาบน facebook กับ Readyplanet 1. สัมภาษณ์ความต้องการและเป้าหมายของลูกค้า 2. เรียนรู้ธุรกิจของลูกค้า ศึกาาอย่างละเอียด เพื่อสร้างโฆษณาที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้ามากที่สุดขั้นตอนแรกในการให้บริการสร้างโฆษณาบน facebook เมื่อใช้บริการบริการโฆษณาบน facebook กับ Readyplanet 1. สัมภาษณ์ความต้องการและเป้าหมายของลูกค้า 2. เรียนรู้ธุรกิจของลูกค้า ศึกาาอย่างละเอียด เพื่อสร้างโฆษณาที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้ามากที่สุด 3. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่จะทำโฆษณา ขั้นตอนแรกในการให้บริการสร้างโฆษณาบน facebook เมื่อใช้บริการบริการโฆษณาบน facebook กับ Readyplanet 1. สัมภาษณ์ความต้องการและเป้าหมายของลูกค้า 2. เรียนรู้ธุรกิจของลูกค้า ศึกาาอย่างละเอียด เพื่อสร้างโฆษณาที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้ามากที่สุด 3. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่จะทำโฆษณา 4. ประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อแจ้งลูกค้า ขั้นตอนแรกในการให้บริการสร้างโฆษณาบน facebook เมื่อใช้บริการบริการโฆษณาบน facebook กับ Readyplanet 1. สัมภาษณ์ความต้องการและเป้าหมายของลูกค้า 2. เรียนรู้ธุรกิจของลูกค้า ศึกาาอย่างละเอียด เพื่อสร้างโฆษณาที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้ามากที่สุด 3. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่จะทำโฆษณา 4. ประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อแจ้งลูกค้า 5.ขึ้นโฆษณาตามแคมเปญที่ส้รางไว้ ขั้นตอนแรกในการให้บริการสร้างโฆษณาบน facebook เมื่อใช้บริการบริการโฆษณาบน facebook กับ Readyplanet 1. สัมภาษณ์ความต้องการและเป้าหมายของลูกค้า 2. เรียนรู้ธุรกิจของลูกค้า ศึกาาอย่างละเอียด เพื่อสร้างโฆษณาที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้ามากที่สุด 3. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่จะทำโฆษณา 4. ประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อแจ้งลูกค้า 5.ขึ้นโฆษณาตามแคมเปญที่สร้างไว้ 6. วัดผลประสิทธิภาพ ของโฆษณาที่นำขึ้นไปแสดง แล้วปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ขั้นตอนแรกในการให้บริการสร้างโฆษณาบน facebook เมื่อใช้บริการบริการโฆษณาบน facebook กับ Readyplanet 1. สัมภาษณ์ความต้องการและเป้าหมายของลูกค้า 2. เรียนรู้ธุรกิจของลูกค้า ศึกาาอย่างละเอียด เพื่อสร้างโฆษณาที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้ามากที่สุด 3. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่จะทำโฆษณา 4. ประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อแจ้งลูกค้า 5.ขึ้นโฆษณาตามแคมเปญที่สร้างไว้ 6. วัดผลประสิทธิภาพ ของโฆษณาที่นำขึ้นไปแสดง แล้วปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น 7. วิเคราะห์ผลลัพธ์และให้คำแนะนำลูกค้า เพื่อการพัฒนาโฆษณาและบริหารโฆษณาบน facebook ที่ดียิ่งขึ้น ขั้นตอนแรกในการให้บริการสร้างโฆษณาบน facebook เมื่อใช้บริการบริการโฆษณาบน facebook กับ Readyplanet 1. สัมภาษณ์ความต้องการและเป้าหมายของลูกค้า 2. เรียนรู้ธุรกิจของลูกค้า ศึกาาอย่างละเอียด เพื่อสร้างโฆษณาที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้ามากที่สุด 3. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่จะทำโฆษณา 4. ประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อแจ้งลูกค้า 5.ขึ้นโฆษณาตามแคมเปญที่สร้างไว้ 6. วัดผลประสิทธิภาพ ของโฆษณาที่นำขึ้นไปแสดง แล้วปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น 7. วิเคราะห์ผลลัพธ์และให้คำแนะนำลูกค้า เพื่อการพัฒนาโฆษณาและบริหารโฆษณาบน Facebook ที่ดียิ่งขึ้น 8. จัดทำรายการเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบผลการดำเนินบริหารโษณาบน facebook อย่างต่อเนืื่องและละเอียด
ทำไมต้องใช้ บริการบริหารโฆษณาบน Facebook กับทาง ReadyPlanet 1.เพราะ ReadyPlanet ใส่ใจทุก 8 ขั้นตอน Model การสร้างโฆษณาที่ตรงใจของลูกค้าที่สุด 2. Facebook Ads Optimization เพราะ ReadyPlanet ปรับปรุงและพัฒนาโฆษณาให้เกิดผลตอบรับสูงสุด 3. เพราะ ReadyPlanet เลือกใช้ครื่องมือของ Facebook Ads อย่างเหมาะสมกับธุรกิจ 4. เพราะ ReadyPlanet หมั่นติดตามผลวิเคราะห์และให้คำแนะนำตลอดการดูแลของเรา

 

Testimonials

คุณอานุภาพ โหตระภวานนท์ (คุณไอซ์) เจ้าของธุรกิจ SiamBodycare

"ผมว่าการลงทุนกับการโฆษณา โดยเฉพาะโฆษณาบน Facebook มันมีผลจริงๆ วันนี้เราเปิดเว็บไซต์ได้ เราขายของโอเค เราอาจจะขายของเองได้ก็จริง แต่ถ้าไม่มีคนมาเดินร้านเรา ร้านเราเป็นตลาดที่เงียบก็ไม่มีประโยชน์

แต่ถ้าเราใช้บริการโฆษณาของ ReadyPlanet ประโยชน์ที่ได้รับอันดับแรกเลยก็คือ คนที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์ก็จะสบาย เพราะมีคนมาทำงานให้ แถมคนๆ นั้นยังเป็นมืออาชีพในเรื่องนี้อีกด้วย ทำให้เราไม่ต้องไปหาคนมาทำงานเพิ่ม นอกจากนั้นยังทำให้ร้านเราเป็นที่รู้จักเร็วขึ้น กว้างขึ้น ในระยะเวลาที่สั้น และต้นทุนที่ต่ำ คุ้มกับการลงทุน ลงไปเถอะ!”

คุณอานุภาพ โหตระภวานนท์ (คุณไอซ์)
เจ้าของธุรกิจ SiamBodycare

คุณปิยธิดา ป้อมเชียงพิณ (คุณปอ) เจ้าของธุรกิจบ้าน DD ระยอง

“สิ่งที่ประทับใจในการทำโฆษณาบน Facebook กับ ReadyPlanet นั้น พี่ว่าน่าจะเป็นทุกคนเลยคือ ผลตอบรับที่เราได้ และจากผลตอบรับนี้ก็ทำให้รู้ว่าการที่ให้ ReadyPlanet ดูแลนั้นมันคุ้มค่า เพราะพี่ไม่ต้องหาลูกค้าเอง

อีกอย่างธุรกิจของพี่ก็มีคู่แข่งเยอะ พี่ถือเป็นเจ้าใหม่ แต่โฆษณาบน Facebook นี่แหละที่ทำให้พี่ได้ลูกค้า เพราะพอเขาเห็นโฆษณาของเราบน Facebook เขาก็ติดต่อเรามาทันที โดยไม่ได้ไปหาบริษัทคู่แข่งที่ทำธุรกิจมานานกว่าเรา ทำให้ธุรกิจของพี่อยู่ได้ และพี่ก็ได้ลูกค้าเร็วมากจากการทำตรงนี้ พี่ประทับใจมาก”

คุณปิยธิดา ป้อมเชียงพิณ (คุณปอ)
เจ้าของธุรกิจ บ้าน DD ระยอง

คุณนฤมล อภิราชกมล (คุณแนน) เจ้าของ Facebook Page Beauty-Secret

“เห็นบริการโฆษณาบน Facebook ของ ReadyPlanet ที่หน้า News Feed ใน Facebook ซึ่งก็สนใจ เลยให้ข้อมูลติดต่อกลับไว้ และพอพนักงานของ ReadyPlanet ติดต่อเข้ามาอธิบายว่า ReadyPlanet จะช่วยแนนได้อย่างไร ก็ตัดสินใจทำเลย เพราะตอนนี้การแข่งขันสูง ถ้าแนนทำเองก็คงเหมือนกับที่คนอื่นทำ สู้ให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลให้ดีกว่า

ซึ่งผลตอบรับที่ได้ก็ดีค่ะ และปกติการทำโฆษณาบน Facebook ก็มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว ใช้บริการกับที่ ReadyPlanet ก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกัน แต่เราจะได้กลุ่มเป้าหมายที่ตรงมากกว่า คุ้มค่ามากกว่า เพราะได้จำนวนลูกค้าที่มากขึ้น”

คุณนฤมล อภิราชกมล (คุณแนน)
เจ้าของ Facebook Page Beauty-Secret

คุณปกรณ์ รอดเกษม เจ้าของธุรกิจ ร้านพี่กุ้ง+พี่จั้ม เสื้อยืดแฟชั่น ปลีกและส่ง

“เมื่อต้นปีที่ผ่านมาหลังจากที่ Facebook มีการปรับปรุงระบบ ก็รู้สึกว่าทำไมคนเห็นโพสต์เราน้อยลง ลูกค้าก็หายไปอย่างเห็นได้ชัด และจากที่ได้ไปเรียนเรื่องการทำ Facebook Page อาจารย์ก็แนะนำ ReadyPlanet มา จึงตัดสินใจลองทำโฆษณาบน Facebook กับ ReadyPlanet

และใช้เวลาประมาณสองเดือนกว่าๆ ลูกค้าก็กลับมาในปริมาณที่มากกว่าเดิม อันนี้ต้องพูดกันตรงๆ ว่าเหมือนเราเริ่มต้นใหม่กับทาง ReadyPlanet จำนวน Like ที่ได้มาก็เริ่มต้นจาก 13,000 เป็น 27,000 ภายในเวลาสองเดือนก็โอเคนะ และเป็น Like ที่มีคุณภาพด้วย”

คุณปกรณ์ รอดเกษม
เจ้าของธุรกิจ ร้านพี่กุ้ง+พี่จั้ม เสื้อยืดแฟชั่น ปลีกและส่ง